Pro ZŠ a MŠ
děti i učitelé si u nás opravdu užívají

Vážení učitelé základních a mateřských škol, naše pohádková brána nabízí pro vaše žáky a žáčky tématicky zaměřené pohádky.Děti se totiž přímo účastní "velkolepého dobrodužství" !. Pohádky se odehrávají na zahradě, louce, v lese, popřípadě v sadu, ale především pod širým nebem v přírodě. Pohádkovou a hravou formou jsou děti vtaženy do příběhu, plněním různých úkolů se setkávají s živou přírodou a ani si nevšimnou, že se něco naučily :) Prostřednictvím neformálního a trochu rozverného průvodce Rozmarýnka se budou dovídat různé zajímavosti ze života přírody, přičemž potkají například lesní vílu, čaroděje, čarodějnici i jiné kouzelné a nevšední bytosti. Naším cílem je děti učit pozorovat a naslouchat přírodě a jejím obyvatelům. V záložce Program - Rezervace se dozvíte jaké pohádky jsou právě na programu. Program, který v současné době nabízíme je vhodný pro MŠ a 1-3 třída ZŠ. Program, který hrajeme pro širokou veřejnost není závazný i pro Vás. Je možno jej upravit a pozměnit v návaznosti na osnovy nebo na probíranou tématiku.Samozřejmě i termíny návštěv dohodneme individuálně. V budoucnosti bude připraven program pro 4 a 5 třídu ZŠ. Na všech programech spolupracujeme s pedagogy.Jsme otevřeni připravit hravý a poutavý program na základě vašich požadavků a potřeb výuky žáků. Z dalších připravovaných projektů stojí za zmínku představení a ukázka alternativního způsobu hospodaření - permakultury. Jako výukový nebo ukázkový materiál a základna ( i pro širokou veřejnost) bude sloužit zahrada o rozloze 7000 m2 .Některé prvky, například bezorebný způsob pěstování brambor v seně, vysazování a zpravokořeňování ovocných dřevin, ukázka přirozené sukcese, jedlé ploty ...... je již připravena.